Prešov

Enter - diskusné evanjelizačné večery - na Novom internáte v Prešove

ENTER je otvorené stretnutie organizované počas semestra študentmi zo skupinky VBH na Novom internáte Prešovskej univerzity a tímom Cirkevného zboru ECAV v Prešove.

Týmto názvom sme chceli vyjadriť pozvanie vstúpiť do diskusie o najdôležitejších otázkach života a tak isto vstúpiť do poznávania Boha skrze Bibliu a spoločenstvo.

Každá diskusia otvára priestor, kde je možné položiť otázky o ktorých sa možno bežne nediskutuje a slobodne vyjadriť svoj názor.

Diskusie a debaty na rôzne zaujímavé témy, chceme doplniť pohodovou atmosférou a možnosťou spoznať nových ľudí.

Svedectvo Julky z prešovskej skupiny

Vložil(a) admin, Št, 11/10/2012 - 15:06
::

Služba nie je práve tou najľahšou vecou na svete. Pred pár rokmi som si myslela, že služba je aktivitou ktorú robíme pre ľudí spoločenstve z istého dôvodu. Moje dva roky vo VBH však neboli len službou pre ľudí v tom pravom zmysle slova. Zistila som, že služba niekedy spočíva aj v tom, že spoločenstvo v ktorom mám pracovať reálne neexistuje ale napriek tomu môžem byť aktívna a verím, že to je stále službou.

Skupinka v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove

Miesto: Nový internát, 17. novembra č. 11,

Miestnosť: Spoločenská miestnosť (), 9. poschodie na Novom internáte

17. novembra č. 11

Čas: utorok o 19:00
 

Kontakt:

Alžbetka Borková, Silvi Dunajová, Lenka Liptáková, Eliška Devošová, Radka Kataniková