TeoTest - Si Teo alebo Ateo?

Evanjelizácia predstavuje posolstvo evanjelia, ktoré niekto podáva ďalším. Existuje množstvo spôsobov, ako šíriť evanjelium. V rámci VBH sme dostali príležitosť môcť na to používať TeoTest.

Čo je to, a ako ho použiť, sa dozviete na školeniach, ktoré špeciálne na to pripravujeme. Pre vaše povzbudenie k účasti, dovoľte nám TeoTest priblížiť.

TeoTest je naozaj test! Predovšetkým nám má pomôcť uľahčiť rozhovor o vážnych otázkach viery, pochybnostiach a zmysle života. Začína sa otázkou: Veríte v Boha? Je to základná otázka predovšetkým pre nás samých, ale aj všetkých tých, ktorí žijú okolo nás „až do posledných končín zeme...“ Podľa toho akú odpoveď sme počuli, máme pripravených ďalších 9 otázok pre tých, ktorí povedali áno, aj 9 ďalších pre tých, ktorí povedali nie. Tento test nám pomáha na jednej strane „otestovať“ samých seba... Na druhej strane, nám tieto otázky pomáhajú si vypočuť človeka s ktorým sa rozprávame. Pri 9 otázke môžeme povedať biblicky názor (ak ho dobre poznáme) na odpovede ktoré sme počuli. Rozhovor pomocou TeoTestu robíme osobne iba s jedným človekom. Najlepšie s tými ľuďmi s ktorými bezprostredne žijeme, študujeme pracujeme a pod. Týmto spôsobom chceme navyše poznať, či preskúmať aj spôsob zmýšľania o Bohu - dnešných študentov resp. kolegov, priateľov, susedov či blízkych. Chceme vyzvať sami seba aj všetkých okolo nás, aby sme sa zastavili a hľadali odpovede na najdôležitejšie otázky. TeoTestom chceme tiež osloviť ľudí okolo nás, aby sa zapojili do našich skupiniek, zborových aktivít, či pozvať ich na rôzne akcie, ktoré budeme pripravovať.

Túžime po tom, aby nás na ceste úprimného poznávania Boha bolo čo najviac. Tak ako život sám, aj dobré otázky sú výborným „testom“ na to, ako nám je Pán Boh blízky. Evanjelium Pána Ježiša a jeho vplyv na naše životy má moc, nám priniesť do spoločnosti pozitívne zmeny po ktorých všetci túžime. Nenechajme si ho preto iba pre seba. Poďme sa znovu niečo spolu naučiť, čo nám v tom môže pomôcť.

Ak Vás TeoTest zaujal a radi by ste to využili aj vo svojom cirkevnom zbore, mládeži a pod., napíšte nám. Môžeme to zaradiť do nášho programu a takto Vám poslúžiť.

Svedectvá o TeoTeste:

TeoTest - príležitosť ako sa prihovoriť

TeoTest - pomoc pri váhaní